wczytywanie

Kjøpsbetingelser

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra Kawecka Nettbutikk til forbruker. Salgsbetingelsene og annen informasjon om Kawecka Nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk. For å kunne handle på BestHus.no må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til kunder i Norge med unntak av Svalbard.

Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli hurtig utsolgt for enkelte produkter. Kjedens medlemmer står fritt i prissetting og sortiment kan variere fra varehustil varehus.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

PARTENE
Selger
Firmanavn: Kawecka Nettbutikk
Adresse: Olav M. Troviks vei 42, 0864 Oslo
E-post: post@besthus.no
Org.nummer: 924 533 765

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig. Ordrebekreftelsen gjelder som kundens kvittering.

Du kan betale med Visa og Mastercard og KLARNA på BestHus.no. Dette kan du gjøre ved å følge lenkingen til å "ikke oppgi personnummer" når du skal fylle inn din informasjon i kassa, eller følge lenkene på bekreftelsessiden etter du har fullført kjøpet. Da vil det stå en lenke med indikasjon om å "endre leveringsmåte". Da vil du finne frem til kortbetalingsløsningen.

Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom KLARNA, som er vår leverandør av kortbetalingsløsning. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Ved betaling med kort angis kortnummer, kortets gyldighetstid, CVC-kode samt for visse kort også 3D Secure-kode.

Kortnummer lagres ikke av Kawecka Nettbutikk etter gjennomført transaksjon. Det totale beløpet for din bestilling belastes direkte på din konto. Om vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert av Klarna.

Betaling med faktura

Vi tilbyr Klarna faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er 14 dager. Hvis du velger å betale med faktura påløper det ingen ekstra kostander om du ikke ønsker å forlenge betalingsfristen ut over 14 dager. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet.

Når du velger å betale med Klarna faktura må du oppgi ditt personnummer. Det blir brukt for å hente din folkeregistrerte adresse. Varene kan ikke sendes til en annen adresse. Dette er for å forhindre svindel. Hvis du ikke aksepterer adressen som hentes opp må du betale med kort. Vi lagrer ikke personnummeret i våre systemer.

Faktura sendes deg på e-post når vi sender ut varene. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Ved å velge Klarna faktura får du

Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon
Mulighet til å handle gjennom å bare oppgi ditt personnummer
Mulighet til å se varen før du betaler
Handle enkelt, trygt og raskt på nettet
Delbetaling med faktura

Vi tilbyr Klarna Konto i samarbeid med Klarna som gir deg mulighet til å dele opp betalingen. Er det første gang du gjør et kjøp med Klarna Konto vil du få tilsendt en kontoavtale som du fyller ut og sender tilbake til Klarna for å godkjenne vilkårene for delbetaling. Når du har signert og returnert kontoavtalen vil Klarna sende ut en kontofaktura runt den 20. - 22. påfølgende måned med forfallsdato rundt den 3. - 6. måneden deretter.

Klikk her for å lese mer om Klarna Konto.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91

LEVERING
Kjøper skal informeres om alternative leveringsløsninger og deres egenskaper før kjøpet gjennomføres.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil kjøper motta en oppdatert leveringsbekreftelse per e-post med ny forventet leveringstid. Dersom det fremgår at vare er en bestillingsvare og har ubekreftet leveringstid, kan leveringstid variere i stor grad. I slike tilfeller bør kjøper kontakte sitt lokale Best Hus varehus eller post@BestHus.no for mer utfyllende informasjon.
Kawecka Nettbutikk har leveringsforbehold på enkelte adresser. I oversikten ser du postnumrene vi ikke kan levere til. Dersom du bor på en øy uten veiforbindelse, kan vi levere til fastlandsadresse eller kai. Her finner du oversikten.

Leveringstid for butikk og nettbutikk kan være avvikende på grunn av forskjellige varelager og kjøreruter som den enkelte butikk er knyttet mot.

Hent - post i butikk
Gjelder kun for bestilling av interiørvare. Forsendelsesmåte for post i butikk er klimanøytral servicepakke og leveres på oppgitt utleveringssted. Kunde får tilsendt sporing av pakke når pakke er på vei, med varsling på sms og e-post fra Posten.
Hentefristen for alle pakker innenlands er 14 dager. Pakker som ikke hentes innen fristen sendes i retur til avsender og det vil tilkomme kjøper et uavhentet gebyr. Påminnelse blir sendt ut til mottaker etter 5 dager. NB! Pakker innenlands som ankommer i tidsrommet 1.-17. juli blir ikke sendt i retur før 1. august og kan hentes i hele juli. Pakker vil heller ikke bli returnert i tidsrommet 23.12-1.1. Ved bruk av sms-/epostvarsel sendes påminnelse dag 3 og dag 11.

Uavhentet ordre:
Posten har en hentefrist på 14 dager ved «hent – post i butikk». Vi anbefaler våre kunder å hente ut sendingen innen denne fristen. Blir ikke sendingen hentet ut innen fristen, vil den automatisk bli returnert til Kawecka Nettbutikk. Uavhengig av årsak vil det da kunne tilkomme kunden et uavhentet gebyr for å dekke Postens og Kawecka Nettbutikk’ utgifter i forbindelse med den aktuelle ordren. Å krysse av ”nektet mottatt” for å returnere sendingen er ikke en tillatt praksis, og sendingen regnes da som uavhentet.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Hjemlevering
Gjelder kun for bestilling av møbelvare. Det er viktig at du har oppgitt et telefonnummer vi kan nå deg på. Når kjøper har valgt hjemlevering ved bestilling, velges enten «hjemlevering fortauskant» eller «hjemlevering inkludert innbæring».
Ved hjemlevering forplikter kunden seg til å informere om hvilken etasje varen(e) skal leveres. Kunde vil bli kontaktet for tidspunkt for hjemlevering.
Kunde må være på plass for varemottak på 30 minutters forvarsel fra sjåfør avtalt tid.
Undersøk og sikre at varen går gjennom dører, heiser, trapp etc. Bosted må være klargjort for mottak av varene.

Hjemlevering fortauskant: Varene leveres til nærmeste ytterdør på bakkenivå. Forutsetter vei med fremkommelighet for lastebil fram til ytterdør.

Hjemlevering innbæring: Varene leveres inn i bolig i original emballasje i boligens første rom inntil fjerde etasje (når vare ikke går i heis).

HMS
Våre sjåfører bruker påbudt verneutstyr og kan ikke ta av seg vernesko ved møbellevering. Se derfor til at gulv er forsvarlig dekket. Ved «hjemlevering innbæring» forutsettes det at heis er tilgjengelig ved levering i høyere etasjer. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke og sikre på forhånd at varene går inn gjennom dører, heiser, trappeoppganger etc. Dersom varen av denne eller andre årsaker på kundens side ikke kan leveres på adressen er varen kundens ansvar. Transportør kan ikke lastes for skade som oppstår på kundens eiendom, med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra transportørens side.

Etterbestilling av hjemtransport
Når kjøper har bestilt vare i nettbutikken og ikke har bestilt hjemlevering av vare, men likevel ønsker det, må kjøper selv avtale frakt med det lokale varehuset. Fraktpris vil variere og er ikke inkludert i nettbutikk-ordren. Betaling av etterbestilt transport gjøres mot det lokale varehuset.

UNDERSØKELSE AV VAREN
Etter at kjøper har mottatt produktene, bør han/hun så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må kjøper kontakte selger innen kort tid (se eget punkt om reklamasjon).

RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

ANGRERETT
Ved kjøp på nett har du som kunde rett til å angre kjøpet ditt etter angrerettlovens bestemmelser.

Angreretten innebærer at du uten grunn kan angre kjøpet ditt innen 14 dager, dette forutsetter at varen er ubrukt. Angrefristen begynner å løpe fra den dagen du mottar bestillingen. Hvis du angrer hele ditt kjøp, tilbakebetaler vi beløpet for varene og standard fraktkostnad for forsendelsen. Dette såfremt varen er i ubrutt originalemballasje.
Med standardlevering menes «hent – post i butikk» for interiørvarer og «hjemlevering fortauskant» for møbler, jf. Angrerett loven kap. 6, § 24.
Ved bruk av angreretten på deler av bestillingen, betaler vi tilbake beløpet på varen(e) som returneres.

Kunden må selv betale for retur av varer.
Vil du ha mer informasjon om angreretten, les hele angrerettloven her.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen for de returnerte varene til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

For å kunne benytte angrefristen må varen være av i en slik tilstand at Kawecka Nettbutikk kan selge den på nytt. Varen må være ubrukt. Husk at kunden er ansvarlig for varen(e) fra den dagen kunden henter eller får levert varen, til det er returnert tilbake til oss. Vi anbefaler derfor å behandle varen varsomt, samt å ta vare på originalemballasjen hvis retur er ønskelig. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i ubrutt originalemballasje, så fremt dette er mulig. Kunden må gjerne forsiktig ha åpnet originalemballasjen, men hvis brutt eller manglende originalemballasje tilsier en redusert salgsverdi for Kawecka Nettbutikk, vil det bli beregnet et returbeløp utfra redusert salgsverdi. Når m Nettbutikken har mottatt varen(e) vil vi gå over varen(e), og vurdere hvilket beløp som skal refunderes til kunden. Se tabell under.

Produkt OK, originalemballasje OK = Fullt returbeløp til kunden

Produkt OK, originalemballasje ikke OK = 25 % reduksjon av returbeløp til kunden.

Produkt IKKE OK, originalemballasje OK = Minimum 50 % reduksjon av returbeløp til kunden.
Varen må selges som utstillingsmodell.

Produkt IKKE OK, originalemballasje IKKE OK = Minimum 50 % reduksjon av returbeløp til kunden.
Varen må selges som utstillingsmodell.

OBS!
Varer som er levert flatpakket, er vanskelig å demontere etter montering uten at varen blir skadet. Har kunden montert varen, ønsker vi derfor at kunden leverer produktet tilbake i hel/montert tilstand.
Monterte varer må selges som utstillingsmodell, og minimum 50 % trekkes derfor fra vareverdien.
Vi gjør oppmerksom på at forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering ikke omfattes av angreretten.

Angreretten gjelder ikke:
- Produkter som er spesiallaget utfra dine valg.
- Hygienevarer. Varer slik som hodeputer og dyner, sengetøy og laken, håndklær, seng, sofa, madrass og overmadrasser.

RETUR
Fyll inn angrerettskjema som du har mottatt som vedlegg i mail eller som du finner under "Min Side" på BestHus.no
Dersom ovenstående punkt om Angrerett benyttes av kunden, gjøres retur på følgende måte;

Retur av møbler:
Kunde må selv returnere varene til utleverende varehus. For hjelp med returtransport, kontakt ditt nærmeste Kawecka Nettbutikk varehus. Enkelte varehus har ikke mulighet til å tilby returtransport. Returskjema må være sendt fra Min Side, samt utfylt angrerettskjema. Kunde er selv ansvarlig for å dekke returkostnad.

Retur av interiør:
Sendes pr post tilbake til avsender som er Kawecka Nettbutikk Netthandel. Kunde blir informert om returadresse når forespørsel om returer sendt inn til oss via «min side»: Kundens ordre blir kreditert når vare er mottatt og kontrollert på Kawecka Nettbutikk nettlager.
Vi har dessverre ikke fri returfrakt. Returen må sendes via Posten. Vi anbefaler våre kunder å kjøpe en Norgespakke-blankett/servicepakke. Da er returen forsikret og sporbar via Posten. Det er avsender som er ansvarlig for returen. Benyttes frimerker er ikke sendingen forsikret og sporbar.

Interiørvaren kan også byttes til en annen vare i et lokalt varehus. Her vil ikke kunden kunne få pengene tilbake, men kunne bytte til annen vare. Eventuelt tilgodebeløp gis ut ved gavekort. Her gjelder samme regler i forhold til originalemballasje. Husk å ta med din ordrebekreftelse/kvittering.

Uavhentet vare:
Posten har en hentefrist på 14 dager ved «hent – post i butikk». Vi anbefaler våre kunder å hente ut sendingen innen denne fristen. Blir ikke sendingen hentet ut innen fristen, vil den automatisk bli returnert til Kawecka Nettbutikk. Uavhengig av årsak vil det da kunne tilkomme kunden et uavhentet gebyr for å dekke Postens og Kawecka Nettbutikk’ utgifter i forbindelse med den aktuelle ordren. Å krysse av ”nektet mottatt” for å returnere sendingen er ikke en tillatt praksis, og sendingen regnes da som uavhentet.
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Tilbakebetaling:
Gjeldende beløp blir tilbakeført kundens konto i det kreditering av ordre finner sted, men vi gjør oppmerksom på at det vil variere fra ca 5-10 dager (avhengig av kundens bank) før penger er tilbakeført til kundens konto.

REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).8 Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for (8 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.) selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon innen rimelig tid. Gjøres via "Min Side".

KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.

Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

GEBYR VED UAVHENTEDE IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER:
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

PERSONOPPLYSNINGER
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 10 Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. 11 Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 12 Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

KONFLIKTLØSNING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18.

Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering og at vi kan bli hurtig utsolgt for enkelte produkter. Kjedens medlemmer står fritt i prissetting og sortiment kan variere fra varehustil varehus.

Nyhetsbrev

Registrer deg og motta en 2% rabattkode for ditt første kjøp!

ładowanie Databehandling pågår ...

Vi samarbeider med:

do_gory